Az „indigó gyermek” olyan gyermek, aki új és szokatlan pszichológiai tulajdonságokkal rendelkezik, akinek a viselkedési szokásait tudományosan eddig még nem írták le. Ez a viselkedési minta olyan egyedi, ám esetükben egységes tényezőkön alapul, melyek arra ösztönzik szüleiket, nevelőiket, hogy az egyensúly megteremtése érdekében változtassanak a hagyományos nevelési szokásaikon.


A felsorolt viselkedési minták leginkább jellemzőek az indigó emberekre:

 

- Egyfajta felsőbbségi tudattal jönnek a világra (és sokszor ennek megfelelően is viselkednek)

- Úgy érzik megérdemlik, hogy „itt legyenek”, és csodálkoznak, ha valaki nem osztja ezt a nézetet.

- Az önbizalom nem jelent számukra problémát, és gyakran közlik is a környezetükben élőkkel vagy más módon utalnak rá , hogy ők mások, illetve a többiek különböznek tőlük.

- Nehézségeik vannak az abszolút tekintélyelvűséggel. Megkövetelik a magyarázatot és a választási lehetőséget maguknak.

- Bizonyos dolgokat egyszerűen nem tesznek meg, pl. nem szeretnek sorba állni, várakozni, a hagyományos bürokratikus ügymenet érhetetlen és értelmezhetetlen számukra, így mindenfajta hivatalos ügyintézést, orvosi procedúrát életidegennek találnak.

- Csalódottakká válnak a megszokások szerint működő rendszerektől, melyek nem követelik meg a kreativitást.

- Gyakran más megoldást találnak bizonyos problémákra, mint társaik az iskolában vagy a munkahelyeken, vagy a szüleik odahaza, emiatt nonkonformistáknak tekintik őket.

- Antiszociálisak, hacsak nem a magukfajtákkal vannak együtt. Ha nincs körülöttük hasonló, gyakran magukba zárkóznak, és az az érzésük támad, hogy senki emberfia nem érti meg őket. Az iskolarendszer ezért is nehezen elviselhető számukra.

- Nem reagálnak az ijesztgetést alkalmazó fegyelmezési módszerekre (például: „Na várj csak, amíg apád hazajön és meglátja mit csináltál!” típusú mondatokra...)

- Nem félénkek: nyíltan kimondják mire van szükségük, mit vagy kit nem szeretnek. Nyíltan alkotnak véleményt mindenről és azt teljességgel fel is vállalják, függetlenül a környezők egyetértésétől avagy meg nem értésétől.

 

Az indigó gyerekek egyik spirituális képessége abban rejlik, hogy képesek „kiszagolni”, ha valaki nem becsületes, ahogy a kutyák is megérzik, ha valaki fél tőlük. Az indigó gyerekek tudják, ha valaki hazudik nekik, vagy leereszkedő velük szemben, vagy ha manipulálják őket. Mivel az indigó emberek kollektív célja egy új, becsületesebb világ alapjainak megteremtése, belső detektoraik, melyek a hazugságot jelzik, velük született. Igen harcos lelkek, és időnként úgy érzi a környezetük, hogy fenyegetően hat másokra. Ráadásul az indigó gyerekek képtelenek alkalmazkodni a nem teljesen jól működő helyzetekhez otthon, iskolában vagy a munkahelyen. A félmegoldás számukra rosszabb a semmilyen megoldásnál is. Nincs meg bennük a képesség, hogy elvonatkoztassanak az érzelmeiktől és megjátsszák azt, hogy minden rendben van, hacsak nem kezelik vagy gyógyszerezik őket.

 

- Bensőleg tisztában vannak az élet igazságával.

- Magasabb elvek szerint élnek.

- Tudják, hogy egyensúlyban kell élnünk önmagunkkal és kör­nyezetünkkel.

- Gyakran egyesítik magukban a férfi és női aspektusokat (androgén típus). .

- Tudják, hogy több létezik annál, mint amit látunk.

- Érzik, hogy minden életet tisztelni kell, integritással, szeretettel és együttérzéssel kell kezelni.

- Jobban megértik a spirituális elképzeléseket, mint az anyaggal kapcsolatosakat.

- Nem hagyják, hogy túlhaladott eszmék vagy hittételek korlátozzák őket.

- Nem lehet olyasmire kényszeríteni őket, amit nem szeretnének.

- Nem fogadnak el olyan embereket vezetőjükül, aki nem ugyan olyan etikai nézeteket vall, mint ők maguk, még szociális nyomás esetén sem rendelődnek alá ilyen embereknek.

- Nem hisznek a bűn és büntetés alapú elméletekben, ezért nehéz megbüntetni őket.

- Nem akarják, hogy valamilyen típusba vagy skatulyába sorolják be őket.

- Muszáj, hogy magasabb elvek szerint élhessék az életüket, úgy ahogy azt ők értelmezik, különben depresszívek, önpusztítóak és félénkek lesznek.

- Ő szinték, nyíltak és függetlenek.

- Sokszor nem egészséges a testérzetük.

- Mind az öt érzékszervük nagyon jól fejlett, ezért felfokozott érzékenységük könnyen sérülhet vagy könnyen érezhetik, hogy túl sokat követelnek tőlük.

- Nagyon érzékenyek a táplálékra; legalkalmasabbak számukra a természetesen, és organikusan termesztett élelmiszerek.

- Könnyedén kommunikálnak állatokkal, növényekkel, más gyerekekkel és a természettel.

- Sokszor tapasztalhatjuk, hogy "láthatatlan" barátaikkal beszélgetnek. Ezért gyakran túl élénk fantáziájú vagy akár "különös pszichés állapotúként" skatulyázzák be őket.

- Mivel minden dologban érzékelik az életet, sokszor nehezen szakadnak el tőlük. Nem értékelik túl az anyagi dolgokat, de fontos számukra a dolgok lelke.

- Elképzeléseiket nehezen tudják szavakban kifejezni. A nyelv sokszor túlzottan is korlátozott számukra.

- Ők maguk nem látnak határt a játék, nevetés, kapcsolat és munka között. Számukra az életnek ezek az aspektusai egységes tapasztalatot alkotnak.

- Rendkívül érzékenyek és könnyen elsírják magukat..

- Hajlamosak rá, hogy különcök legyenek, mivel a többi gyerek vagy környezetük csak ritkán értik meg, vagy fogadják el őket.

- Jó érzékük van hozzá, hogy mi a helyes és mi nem, nincs szűkségük fegyelemre. Amit viszont igényelnek, az a világos struktúra.

- Ha a szülők és tanárok nem engedik meg, hogy saját meggyőződésük szerint cselekedjenek, hatalmas ellenállást ébreszthetnek bennük.

- Nagy bennük a tudásszomj és nem fogadnak el gyors, egyszerű válaszokat csak azért, mert ezek a múlt hagyományos válaszai. Muszáj, hogy ők maguk "igaznak" érezzék a válaszokat.

- Csak nehezen azonosulnak azokkal a hagyományos témákkal, amelyeket az iskolákban tanítanak. Többnyire nem tudnak kapcsolatot felfedezni ezen témák és a spirituális élet között, amelyet ők a dolgok mértékének tartanak.

- Sokat törődnek a hátrányos helyzetű és igazságtalanul kezelt társaikkal.

 

 

Az indigó személyiség gyengéi:

 

... túlérzékeny, és túl nyitott a külső befolyásokra.

... sokszor magának való.

... gyakran nehéz vezetni és nevelni.

... többnyire úgy érzi, nem értik meg és nem; ismerik el.

... hiperaktív és sokszor dekoncentrált.

... hajlamos rá, hogy idealizáljon más embereket vagy helyzeteket.

... álmodozó, saját világába menekül.

 


Az indigó személyiség erősségei:

 

... szeretne teljes jogú tagja lenni a családnak.

... szereti a természetet.

... mindenkivel törődik a családban.

... lojális a családdal.

... tanulási vágy és tudásszomj jellemzi.

... megvan az a képessége, hogy lelkesítőleg és/vagy gyógyítólag hasson az emberekre!

... nem családtagokkal is nagyon nyitott és bizalommal teli, ha úgy érzi, megértik.


forrás: http://www.lordnazgul.eoldal.hu